Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Инвестирайте в Австрия

1. Атрактивни рамкови условия.
Австрия е четвъртата най-богата страна в ЕС.
Над средната покупателна способност на потребителите.
Високо развита инфраструктура.
Модерно и ефективно управление.
Най-високо качество на живот.
2. Стабилност и сигурност
Политическа стабилност и надеждна правна система:
Добри отношения между работодателите и работниците.
Ниска стачка ставка и социална удовлетвореност.
Висока лична сигурност.
Сигурност на доставките.
3. Централно разположение в Европа като основно предимство:
Идеален достъп до пазарите на Централна и Източна Европа.
Главна квартира за около 380 фирми от Източна Европа .
Координационен център за Източна Европа за около 1000 глобални компании.
Доставчици на услуги с отличен опит в Източна Европа.
Водещ център за Централна и Източна Европа в областта на въздушния транспорт и логистика.
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)
Икономиката на Австрия се развива с невиждани досега темпове.

Управителят на Националната банка на Австрия Ewalt Nowotny заяви:"Австрийската икономика се развива по-добре от немската".
През 2017 австрийската икономика има прираст от 3,1 %. Прогнозите за 2018 са също оптимистични.
Експортът има увелиюение с 5.6%! За 2018 се очаква нарастване с още 5%. Иинвестициите са нарастнали с 8%! За 2018 се очаква допълнително увеличение с 3,3 %.
Поради увеличените заплати и пенсии се е увеличило значително и потреблението. Увеличението за 2017 е 1,5 %, а за 2018 се очаква да е 1,7 %. Все повече хора намират работа и броüт на безработните намалява. През 2017 процентът на безработните е намалял от 9,1% на 8,5 %, а за 2018 се очаква да намалее до 7,5%. Това означава, юе броят на безработните ще намалее с 28 567. Държавните финанси са в все по-добро състояние.
47 % от австрийците гледат с оптимизъм към новата 2018 година. Това е увелиюение с 9 % в сравнение с предходната.

Leitl
Dr. Christoph Leitl -Ex-Präsident Wirtschaftskammer Österreich

"Износът остава най-важният ни коз за стабилния икономически растеж и ключов стълб на нашия просперитет"

2015 г. австрийският износ достигна границата от 130 Млд. €. За 2016 прогнозата е 135 Млд. €, а за 2017 140 Млд. €. 55 000 австрийски фирми експортират в 220 страни по света!

Разликата

Австрия е водеща държава в областта на научните изследвания и Know&How! Инвестициите в тези области са 10,1 Милиарда EUR и се равняват на 3,07 % от БНП. 20 години по-рано те са били само 1,58%. Това е причината редица австрийски продукти и услуги да са световно признати, като едни от най-добрите.

По критерии "Научна инфраструктура", Австрия заема 22 място в света, а по "Менажерски практики" - 7. По разходи за образование Австрия се нарежда на 15 място в света!

Разходите за научни изследвания и развитие се разпределят така: Частният сектор поема 48 %, държавата 35,7% и чуждите инвеститори 16%.

Разбира се, държава, която инвестира в науката и изследванията е атрактивна за чуждестранните инвеститори. Само за първото полугодие на 2016 година инвестициите, в сравнение със същия период за 2015 година, са се утроили. Филиалите на чуждите фирми в Австрия са нараснали за същия период с 8%.

Обемът на австрийския експорт, при постъпването на Австрия в ЕС (1995), беше 37 Млд. €, а днес е 131,6 Млд. €. Броят на изнасяните артикули се увеличи от 12 000 на 52 600.

За някои Brexit е повод за оплаквания и страх, за Австрия е повод за нови възможности, за привличане на нови фирми и инвестиции в страната.

Австрийският бизнес инвестира значителни средства за изследванип и развитие. Резултатите са налице: за 2016 Австрия има 2 213 патента и това е увеличение с 8,2 % в сравнение с предходната година.

Мероприятия на Търговска Камара Виена

14. Österreichischer Exporttag

21. Juni 2018, 10-17h, WKÖ Wiedner Hauptstraße 63

Фокусът е върху австрийския успех в износа. Многоброини семинари workshops, информация, 70 търговски представители на Австрия от цял свят са на разположение.

България - статистика Търговска Камара Австря

Кой има успех в експорта в Австрия?

На основа на широко проучване Проф. Jungwirth определя факторите нужни за успех в експорта. Изследвани са фирми отговарящи на следните критерии: фирмата да е на едно от първите 3 места на световния пазар или 1 в Европа и да има оборот до 200 Мио €. Такива фирми в Австрия са 190, като най-много са позиционирани в Niederösterreich и Oberösterreich. Изследването дава следните интересни факти: всички фирми са в B2B областта, среден годишен оборот 53 Мио, 96% от тях не са повлияни от кризата в последните години, дял на експорта 82%, държат в нишата си 70% от световния пазар, повечето са фамилни фирми, разположени са в селските райони и са много рентабилни.

Решаващите фактори за техния успех са:

Изключително високо качество на продукцията. висок дял на средствата отделяни за изследвания и иновация 8,2%, 58 % от продуктите са създадени в последните 5 години, имат средно по 94 патента или по 23 патента на 100 служащи, точно фокусиране в определени ниши на пазара, силна мотивация и голяма продуктивност на работещите в тях (болнични средно 8,2 дни/год и 2,7 % промени в персонала), висококвалифициран ръководен кадър, екстремно високо ориентиране към потребителя, ранно ориентиране към международния пазар - 61% още от старта.